Pisisa.gl

Gastronoma Ice Cube Maker 1.7 L, 150 watt

Umiarsuakkut ilanngullugu
DKK 1.649,-14 - 45 Ullut Nassiunneqarnissaa paasilluarnerujumullugu iserit
Atuisooreeruit una toorlugu iserit

Sukkanerusumik tikisinniarpiuk?

Timmisartoq:
DKK 2.541,-
Timmisartukkoortinnera ilanngullugu
4 - 20 Ullut
Nassiunneqarnissaa paasilluarnerujumullugu iserit

Koorimi toqqarneqarsinnaavoq qanoq nassiutissanersoq

Gastronoma Isterningemaskine

 

- Laver 9 isterninger på blot 10 minutter

- 2 isterningestørrelser, kugleformet

- Slukker automatisk, når isbeholderen er fuld

- LED-lampe angiver, hvis der skal påfyldes vand

- Kapacitet: 1,7 l

- Effekt: 150 W